effect of ammunition

effect of ammunition
šaudmens veikmė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudmens poveikis jo kovinio naudojimo metu. Šaudmens veikmė gali būti keleriopa: ardomoji, kumuliacinė, padegamoji, skeveldrinė, smūginė, šarvamušė, šrapnelinė (pagrindiniai šaudmenys), šviečiamoji, signalinė, trukdžių darymo ir kt. (specialieji šaudmenys). atitikmenys: angl. effect of ammunition rus. действие боеприпаса

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • crater effect of ammunition — ardomoji šaudmens veikmė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Taikinio naikinimas (ardymas) sprogstamojo užtaiso sprogimo produktais ir susidariusia ↑smūgio banga. Ardomosios šaudmens veikmės veiksmingumas apibūdinamas sprogimo duobės apimtimi… …   Artilerijos terminų žodynas

  • destructive effect of ammunition — ardomoji šaudmens veikmė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Taikinio naikinimas (ardymas) sprogstamojo užtaiso sprogimo produktais ir susidariusia ↑smūgio banga. Ardomosios šaudmens veikmės veiksmingumas apibūdinamas sprogimo duobės apimtimi… …   Artilerijos terminų žodynas

  • fragmentation effect of ammunition — skeveldrinė šaudmens veikmė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudmens ↑skeveldrų kaunamoji veikmė. Skeveldrinė šaudmens veikmė apibūdinama: kaunamųjų skeveldrų skaičiumi; jų pasiskirstymu kovimo plote (antžeminė artilerija) arba kovimo erdvėje …   Artilerijos terminų žodynas

  • splinter effect of ammunition — skeveldrinė šaudmens veikmė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudmens ↑skeveldrų kaunamoji veikmė. Skeveldrinė šaudmens veikmė apibūdinama: kaunamųjų skeveldrų skaičiumi; jų pasiskirstymu kovimo plote (antžeminė artilerija) arba kovimo erdvėje …   Artilerijos terminų žodynas

  • cumulative effect of ammunition — kumuliacinė šaudmens veikmė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Naikinamoji veikmė, pagrįsta šaudmens užtaiso sprogimo produktų ir korpuso medžiagos sutelktu ir kryptingu srautu, pramušančiu šarvus. atitikmenys: angl. cumulative effect of… …   Artilerijos terminų žodynas

  • incendiary effect of ammunition — padegamoji šaudmens veikmė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Naikinamoji veikmė, pasireiškianti taikinio padegimu. Ši veikmė tam tikru būdu pasireiškia visų tipų pagrindiniuose šaudmenyse, tačiau norint patikimai padegti taikinį, naudojami… …   Artilerijos terminų žodynas

  • percussion effect of ammunition — smūginė šaudmens veikmė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Naikinamoji veikmė, pasireiškianti lekiančiam ir turinčiam tam tikrą kinetinę energiją sviediniui (kulkai, skeveldrai) susidūrus su taikiniu. Tai pagrindinė šarvamušių ir betonmušių… …   Artilerijos terminų žodynas

  • Ammunition column — An ammunition column consists of military vehicles carrying artillery and small arms ammunition for the combatant unit to which the column belongs. Thus the ammunition columns of a division, forming part of the brigades of field artillery, carry… …   Wikipedia

  • ammunition incendiary effect — padegamoji šaudmens veikmė statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Šaudmens veikmė, pasireiškianti taikinio padegimu. Ši veikmė yra būdinga visiems pagrindinės paskirties šaudmenims, tačiau, norint pasiekti pakankamą padegimą …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • Effect of the Siege of Leningrad on the city — Timeline of the Siege of Leningrad 1941 *June 22: Operation Barbarossa begins. *June 29: Evacuation of children and women from Leningrad starts. *June–July: Over 300 thousand civilian refugees from Pskov and Novgorod manage to escape from the… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”